Åkes virtuelle verden - Toppomania Highpointing Villskog Veistatus Trea - Gi støtte Hjelp

Veistatus

Ferdig Inngrep Om Veistatus Referanser Under bygging Bygater Enkeltspor Grusveier Hovedveier Infrastruk-turer Lyntog Motorveier Standarder Stier Trikk

|

|

|

Lysbilde |

E6 Hålogalandsbrua - Nord for Narvik blir hovedveien mange kilometer kortere med en av de lengste hengebruene i landet.

Dobbeltspor fra Larvik til Porsgrunn - Nytt dobbeltspor ble åpnet som en av de første jernbanestrekningene i Norge bygget for lyntog, Sørlandet neste.

E6 fra Kolomoen til Moelv - en av de største utbyggingene i Norge pågår nordover fra Kolomoen der det europeiske nettverket nordlige stopp blir Moelv.

E6 fra Biri til Øyer - På vestsiden følges i hovedsdak planer fra sekstitallet for utbygging av dagens vei til firefelt inkludert kutting av et naturreservat.

E6 over Mjøsa - Ny Mjøsbrua fra Moelv til vestsiden ved Biri planlegges og kan bli bygget i tre.

Riksvei 3 fra Løten til Elverum - På Hedemarken pågår to store prosjekter med ny motorvei fra Løten til Elverum med forlengelser.