Veistatus - utbyggingsprosjekter på det norske veinettet
----Veistatus--- ----Veistatus---
Europavei 6 Djupdalen - Hvam
E6
Djupdalen - Hvam

Gjennom Djupdalen til Hvam har E6 seks felt. Veien dekker hele dalens bredde. Ned mot Hvam går E6 på en åsrygg med dyrket mark.

Lengde: km.
Standard: Motorvei
Åpningsdato: Åpnet.
Fylke: Akershus.
Veipakke: Romerike
Forrige: Karihaugen - Djupdalen
Neste: Hvam - Skedsmokorset
Følg trase: Følg traseen
Lenker: Ingen lenker tilgjengelig.
Kartet viser ikke nødvendigvis den endelige veitraseen.
Opplysningene er gitt med forbehold om endringer underveis i planperioden og byggetiden.
VeistatusVeistatus

Veistatus viser statusen til veiene pr i dag. Veistatus ( C ) Geir Åke Dahlen 2006 - 2010